Yritysvastuu

Yritysvastuu on meille tärkeä asia

Toimimme vastuullisesti, tavoitteenamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sijoitustoiminnan tuotto ja sijoituskohteidemme menestys. Toteutamme yritysvastuuta kahdella tasolla: arjessa päivittäin tehtävinä valintoina sekä pitkäjänteisenä jatkuvana kehitystyönä.

Haastamme itseämme sekä kohdeyrityksiämme ja -rahastoja miettimään, miten tekomme ja päätöksemme vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan nyt ja tulevien sukupolvien näkökulmasta ja tekemään valintamme nämä vaikutukset huomioiden. Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä hallitustyöskentelyn ja muun yhteistyön kautta.

Vastuullisuus näkyy Tesin kaikessa toiminnassa: se tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostamista, toimintatapojemme jatkuvaa kehittämistä, toimitilojen tarkoituksenmukaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä sujuvaa yhteistyötä niin Tesin sisällä kuin kumppaniemme kanssa. Vastuullisuus on meille myös toimintamme läpinäkyvyyttä eli ajantasaista ja avointa viestintää. Haluamme luoda henkilöstöllemme työympäristön, jossa voimme hyvin, olemme innostuneita työstämme ja saavutamme erinomaisia tuloksia.

Sijoitustoiminnassa vastuullisuus on osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessia sekä hyvää hallintotapaa. Sijoitamme kohteisiin, joissa pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Useiden sijoituskohteidemme liiketoiminta perustuu ympäristövaikutusten vähentämiseen, energiakulutuksen pienentämiseen tai terveydenhoidon kehittämiseen.