Vaikuttavuus

Pääomasijoittajat kasvun rakentajina

Pääomasijoittajat vaikuttavat myönteisesti kohdeyhtiöiden kilpailukykyyn, tuottavuuteen ja innovaatioihin. Kasvu, kansainvälistyminen ja uuden liiketoiminnan luominen edellyttävät riskinottoa ja riskinotto puolestaan riskirahoitusta, jota pääomasijoitustoimiala tarjoaa. 

Tesin kohdeyhtiöiden kehitys on ollut keskimäärin selvästi positiivisempaa kuin Suomen kansantalouden. Esimerkiksi vuonna 2015 kotimaisten portfolioyritystemme yhteenlaskettu Suomessa syntynyt liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja vastaavasti vienti noin 17 prosenttia.

Työpaikkoja ja hyvinvointia

Toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu yritysten kannattavana kasvuna ja kansainvälistymisenä sekä uusien työpaikkojen luontina tai olemassa olevien säilyttämisenä.

Myös pääomasijoitustoimialan kehittäminen on ollut keskeisenä tavoitteenamme koko yhtiön historian ajan. Tällä hetkellä fokuksessa ovat:

  • yksityisen pääoman katalysointi pääomasijoitusrahastoihin ja siten riittävän suurten
    rahastojen syntyminen markkinaan
  • kansainvälisen pääoman ja osaamisen kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin
  • yhteistyö Euroopan investointirahaston (EIF) kanssa

Sijoitusohjelmat

Sijoitusohjelmien yhteisenä tavoitteena on lisätä riskirahoituksen tarjontaa liiketaloudellisesti kannattavan sijoitustoiminnan kautta toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Ohjelmamme ovat: 

Kasvurahastojen rahastot
Kasvurahastojen rahastot (KRR ja KRR II) ovat yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa perustettuja rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. KRR sijoitti 11 suomalaiseen rahastoon vuoden 2013 lopussa päättyneen sijoitusperiodinsa kuluessa. KRR II aloitti sijoitustoimintansa vuoden 2014 alussa.

Uudistuva teollisuus
100 milj. euron Uudistuva teollisuus –ohjelman tavoitteena on edistää teollisuuden uudistumista ja kilpailukykyä. Kohteena ovat suomalaiset keskisuuret yritykset ja niitä palvelevat yritykset. Ohjelman erityisinä toimialapainopisteinä ovat cleantech, biotalous, terveysteknologia ja digitalisaatio.

Kansainväliset kanssasijoittajat
Alkuvuonna 2015 käynnistimme 25 milj. euron ohjelman, jonka tavoitteena on tuoda kansainvälisiä sijoittajia ja pääomaa sekä osaamista ja verkostoja edistämään kotimaisten kasvuyritysten kansainvälistymistä.

Kaivosrahoitus
Sijoitamme suomalaisten ja kansainvälisten kaivosyhtiöiden Suomessa sijaitsevien hankkeiden kehittämiseen ja edistämme näin kaivosklusterin investointeja ja kansainvälistymistä. Sijoitusohjelmaan on varattu 30 miljoonaa euroa.