Taloustietoa

Vaikuttavaa ja vastuullista riskinottoa

Olemme tehneet pääomasijoituksia yhteensä yli miljardilla eurolla 20 vuoden aikana. Salkussamme on tällä hetkellä 670 yritystä suoraan ja välillisesti rahastojen kautta.

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen Suomessa.

Osa sijoituksistamme täydentää riskirahoituksen markkinakapeikkoja kohdennettujen sijoitusohjelmien kautta. Käynnissä olevat sijoitusohjelmat: 

  • Kasvurahastojen rahastot (KRR ja KRR II)
  • Uudistuva teollisuus
  • Kansainväliset kanssasijoittajat
  • Kaivosrahoitusohjelma.

Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sijoitukset tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyrityksiin.

Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet (vuoden 2015 loppuun mennessä) 868 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle yhtiön koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen (n. 3,2 % verojen jälkeen).

Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2015 teimme uusia sijoituksia 93 milj. eurolla.

Avainluvut (IFRS 2015)

 Tilikauden tulos, milj. € 86,4
Oma pääoma, milj. € 867,9
Taseen loppusumma, milj. € 895,3
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 265,0
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. €  768,4
Tilikauden aikana tehdyt uudet sij.sitoumukset, milj. € 93,0
Oman pääoman tuotto, % 11,2
Omavaraisuusaste, % 96,9
Kulut per taseen loppusumma, % 0,8
Henkilöstö keskimäärin 31
Rahastosijoituksia, kpl 91
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 617
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 37
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 14
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2
Kohdeyhtiöitä yhteensä 670