Taloustietoa

Vaikuttavaa ja vastuullista riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen Suomessa.

Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet (vuoden 2018 loppuun mennessä) 996 milj. euron omaksi pääomaksi.

Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2018 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 121 milj. eurolla.

Lue lisää Tesin vuosikertomuksesta 2018

Konsernin avainluvut IFRS 2018
   
Tilikauden tulos, milj. € 54,6
Oma pääoma, milj. € 996
Taseen loppusumma, milj. € 1030,5
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 316
Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € 545,1
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € 861,1
Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € 605,6
Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,9
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 120,8
Oman pääoman tuotto 5,5 %
Omavaraisuusaste 96,6 %
Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset 0,8 %
Henkilöstö keskimäärin 36
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 3,9
   
Rahastosijoituksia, kpl 87
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 721
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 45
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 3
Kohdeyhtiöitä yht. 769

 

Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sijoitukset tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyrityksiin.