Kasvurahastojen rahastot

Kasvurahastojen Rahasto Ky (KRR)

KRR on Tesin hallinnoima 135 milj. euron rahasto, jonka sijoituskausi päättyi joulukuussa 2013. Rahasto sijoitti 11 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon vuosina 2009-2013. Kohderahastojen yhteenlasketut pääomat ovat 835 milj. euroa, josta 230 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta sijoittajilta. Kohderahastoilla oli vuoden 2014 lopussa sijoituskohteina n. 100 yritystä, joissa syntyi liikevaihtoa reilut 800 milj. euroa ja joissa oli yhteensä 6 300 työpaikkaa.

Tesin lisäksi KRR:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II)

KRR II on 130 milj. euron rahasto, jonka sijoituskausi on 2014-2018. Tesin hallinnoima rahasto on tähän mennessä antanut sijoitussitoumuksia viiteen rahastoon yhteensä 62,5 milj. eurolla. Vuoden 2015 aikana rahasto antoi kolme uutta sijoitussitoumusta.

Tesin lisäksi KRR II:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto.